Việc điều trị thường công phu mà kết quả thì không triệt để. Da nhờn là loại da, khi sinh ra một người được quy định bởi yếu tố di […]