Essential - Chăm sóc hàng ngày cho mọi loại da

Các sản phẩm họ ESSENTIAL là những sản phẩm  chăm sóc căn bản cho da thường. Làm sạch da nhẹ nhàng nhưng toàn diện và chuẩn bị cho mọi áp dụng kem dưỡng và mặt nạ sau đó. Việc làm sạch da đúng cách là một trong những biện pháp quan trọng nhất trong chăm sóc da. Chỉ có làn da sạch hoàn hảo mới có thể tiếp nhận các sản phẩm chăm sóc da và các chất hoạt tính tiếp sau theo đó. Hơn nữa phương pháp làm sạch da  cần giữ được sự cân bằng tự nhiên của da không bị xáo trộn và bảo tồn sau khi áp dụng các sản phẩm làm sạch và sản phẩm lột da nhẹ. Ngoài ra họ sản phẩm Essential còn cung cấp một khả năng kết hợp với họ sản phẩm khác trong việc chăm sóc da hằng ngày.